Welkom op de website van
LOTUS Studiekring Jeroen Bosch
Onze Kernwaarden zijn:

Wij vinden iedereen waardevol.
Wij tonen respect en accepteren elkaar zoals we zijn.
Wij stimuleren en helpen elkaar.
Wij gunnen elkaar een prettig en succesvol lidmaatschap.
Wij werken samen aan geborgenheid en veiligheid.
Wij hebben respect voor elkaar en elkaars spullen.
Wij houden ons aan onze afspraken.
Wij nemen de tijd voor elkaar.
Wij houden onze werkplek schoon.
Wij zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
Wij dragen allemaal bij aan een open communicatie.
Wij lossen problemen op door erover te praten.
Wij pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
Wij vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
Wij hebben binnen onze kring geen plaats voor alcohol en drugs als wij moeten optreden en/of oefenen.
© 2019 LOTUS kring Jeroen Bosch